ZP2/80/2019 Wykonanie usługi w zakresie poboru próbek i wykonania fizyczneo, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody basenowej wykorzystywanej do kąpieli w krytych Pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu

Termin składania ofert 18.12.2019r. godz. 09:30

13.12.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty (283KB)

13.12.2019r. Załączniki do Zaproszenia (.zip666KB)