ZP2/8/2020 Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z opisem technicznym i planem zabezpieczenia trasy zgodnie z wymogami prawa o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 art. 65)