ZP2/8/2020 Wykonanie projektu tymczasowej organianizacji ruchu wraz z opisem technicznym i planem zabezpieczenia trasy zgodnie z wymogami prawa o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 art.65)

Termin składania ofert 11.02.2020r. godz. 10:30

04.02.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty (304KB)

04.02.2020r. Załączniki do Zaproszenia (.zip 567KB)