ZP2/72/X/2018 Usługa związana z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę budynku związaną ze zmianą funkcji części Miejskiej Hali Sportowej, przejętej po Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji