ZP2/64/VII/2018 Usługa związana z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku pralni przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioru w ramach prawa opcji