ZP2/63/2019 Dostawa wraz z wykonaniem prac polegających na odtworzeniu systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie sportowym w Gdańsku przy ul. Traugutta 29

Termin składania ofert 06.09.2019r. godz. 09:30

30.08.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty (315KB)

30.08.2019r. Załączniki do Zaproszenia (54,4MB)