ZP2/60/2019 Roboty budowlane polegające na odtworzeniu nawierzchni po awarii wodociągowej oraz remont ścieku odwodnienia na terenie Kompleksu Sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku