ZP2/52/2019 Wykonanie przeglądu okresowego gwarancyjnego urządzeń central wentylacyjno-klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym na pływalni krytej w Gdańskim Ośrodku Sportu

Termin składania ofert 18.06.2019r. godz. 10:30

12.06.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty (278KB)

12.06.2019r. Załączniki do Zaproszenia (.zip676KB)