ZP2/50/2020 Przegląd gwarancyjny systemu do elektrolizy chloru – ELEKTROLIZER zainstalowany w systemie technologii basenowej w obiekcie pływalni krytej administrowanej przez GOS – Gdańsk Orunia, ul. Smoleńska 6/8