ZP2/50/2020 Przegląd gwarancyjny systemu do elektrolizy chloru – elektrolizer zainstalowany w systemie technologii basenowej w obiekcie pływalni krytej administrowanej przez Gdański Ośrodek Sportu – Gdańsk Orunia ul. Smoleńska 6/8

Termin składania ofert 23.06.2020r. godz. 09:30

17.06.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty (280KB)

17.06.2020r. Załączniki do Zaproszenia (.zip135KB)