ZP2/40/2019 Usługa polegająca na odkurzeniu, odpyleniu i rozłożeniu granulatu EPDM 0,5/2,5mm na boiskach sztucznych Gdańskiego Ośrodka Sportu

  • AKTUALIZACJA: 30.04.2019 r.
    Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (.pdf 493kB)
    Nowy termin składania ofert: do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10:00
    Nowy termin otwarcia ofert:  dnia 10.05.2019 r. o godz. 10:30

Termin składania ofert 07.05.2019r. godz. 09:30

26.04.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty (310KB)

26.04.2019r. Załączniki do Zaproszenia (.zip746KB)

07.05.2019r. Wyjaśnienia treści Zaproszenia

07.05.2019r. Zmodyfikowany Formularz ofertowy