ZP2/33/2019 Wykonanie przeglądu okresowego gwarancyjnego urządzeń central wentylacyjno – klimatyzacyjnych w wykonaniu standardowym i basenowym na pływalniach krytych w Gdańskim Ośrodku Sportu

Termin składania ofert 12.04.2019r. godz. 09:30

05.04.2019r. Zaproszenie do złożenia oferty (282KB)

05.04.2019r. Załączniki do Zaproszenia (.zip1,12MB)