ZP2/32/2020 Wykonanie przeglądów okresowych i konserwacji instalacji sygnalizacyjnej p. poż. w obiektach administrowanych przez Gdanski Ośrodek Sportu w latach 2020 – 2022

UWAGA: Zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 27.03.2020 roku o godz. 10:00
Termin składania ofert 23.03.2020r. godz. 09:30

16.03.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty (301KB)

16.03.2020r. Załączniki do Zaproszenia (.zip718KB)