ZP2/28/2020 Usługa przeglądu i konserwacji bramofurt, stanowiących system kontroli wejścia dla imprez masowych na obiektach Gdańskiego Ośrodka Sportu

Termin składania ofert 05.03.2020r. godz. 11:00

28.02.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty (316KB)

28.02.2020r. Załączniki do Zaproszenia (.zip317KB)