ZP2.272.33.2021 Usługa polegająca na przeprowadzeniu przeglądu technicznego, serwisu i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych na obiektach administrowanych przez GOS