ZP2.272.16.2021 Kompleksowa usługa w zakresie rejestracji uczestników, elektronicznego pomiaru czasu w systemie chipów pasywnych oraz przetwarzanie informacji na potrzeby imprez sportowych Gdańskiego Ośrodka Sportu w roku 2021