ZP2/25/2020 Wykonanie przeglądu okresowego i konserwacji urządzeń w obiektach pływalni krytych Gdańskiego Ośrodka Sportu w latach 2020-2022

Termin składania ofert 06.03.2020r. godz. 09:30

27.02.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty (273KB)

27.02.2020r. Załączniki do Zaproszenia (.zip412KB)