Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

  • Wynajem toalet przenośnych na potrzeby MOSiR w roku 2017

Wygrała firma:

  • TOi TOi Sp.zo.o.
    03-440 Warszawa, ul. Płochocińska 29

Cena oferty – 27.060,48 zł brutto.

Jest to najkorzystniejsza oferta przy obranym kryterium.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie