Gdański Ośrodek Sportu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych ( budynki, budowle, obiekty małej architektury ) oraz budowli hydrotechnicznych będących w administrowaniu Gdańskiego Ośrodka Sportu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ustawą Prawo Budowlane

Wygrała firma:

W części A – Budynki i budowle małej architektury – EUROBAU  Biuro Nadzoru Budowlanego 83-050 Lublewo Gdańskie ul Brzozowa 32

Cena oferty: 23.100,00 zł brutto

W części B – Budowle hydrotechniczne – Projektowanie i Nadzory 80-177 Gdańsk ul Damroki 85/11

Cena oferty: 21.100,00 zł brutto

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie