Gdański Ośrodek Sporu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zabezpieczenie wodne imprezy TRIATHLON GDAŃSK

Wygrała firma: Miejski WOPR z siedzibą 81-643 Gdańsk ul Przełom 9

Cena oferty – 19.500,00 zł brutto

Jest to najkorzystniejsza oferta przy obranym kryterium

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie