Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:Wykonanie i dostarczenie 1150 medali odlewanych na potrzeby imprezy Triathlon Gdańsk

Wygrała firma: EUROMEDAL z siedzibą 41-902 Bytom ul Sienna 1

Cena ofert – 9.901,50 zł brutto

Jest to najkorzystniejsza oferta przy obranym kryterium

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie