Gdański Ośrodek Sportu informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego naZakup sprzętu komputerowego dla pracowników GOS.

Wygrała firma: KOMPUTRONIK BIZNES SP. z o.o. z siedzibą ul. Wolczyńska 37 60-003 Poznań

Cena oferty – 33.833,61 zł brutto

Jest to najkorzystniejsza oferta przy obranym kryterium

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie