Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:Przebudowa części hali basenowej w budynku pływalni krytej przy ul Chałubińskiego 13 w Gdańsku

Wygrała firma: SANICOM Firma Usługowo – Handlowa Marcin Olszewski

Cena oferty – 90.578,92 zł brutto

Jest to najkorzystniejsza oferta przy obranym kryterium

Gdański Ośrodek Sportu dziękuje za złożenie oferty i zaprasza do następnych przetargów organizowanych przez GOS

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie