Robota budowlana.Dostawa i montaż węzła cieplnego w Miejskiej Hali Sportowej w Gdansku przy ul Kołobrzeskiej 61

Gdański Ośrodek Sportu ( ZAMAWIAJĄCY) informuje, że po powtórzeniu procedury badania i oceny ofert postanowił zamknąć przetarg bez dokonania wyboru oferty.

Zamawiający dziękuje wszystkim, którzy złożyli oferty i jednocześnie informuje, że niezwłocznie ponownie ogłosi przetarg w przedmiotowej sprawie.